NIK en Mediene-kehillot beslechten conflict, gaan ‘samen naar de toekomst’

Het conflict tussen het bestuur van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en het ressort Mediene is opgelost. Dat meldt het bestuur (de Permanente Commissie of PC) in een persbericht aan Jonet.nl. Het geschil binnen het kerkgenootschap duurde ruim twee jaar en ging over een nieuwe bestuurlijke indeling. Op vrijdag is er een vaststelling tussen beide spelers ondertekend. Ze begraven de strijdbijl en willen samen door naar de toekomst. Die overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd inde eerstkomende vergadering van de Centrale Commissie (CC), maar daar is alle vertrouwen in. Voorzitter Ellen van Praagh van het IPOR – dat onder het ressort Mediene valt – heeft aan Jonet.nl bevestigd dat de overeenkomst door haar is ondertekend.

De grond van het geschil
Het conflict binnen het NIK ontstond meer dan twee jaar geleden. Het kerkgenootschap is ingedeeld in ressorten (districten). De Joodse gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden zijn in drie ressorten ingedeeld. De overige Joodse gemeenten waren tot en met mei 2018 ingedeeld in een vierde ressort: het IPOR. Destijds werd besloten de indeling te wijzigen door het ressort IPOR op te splitsen in een ressort Nederland-Midden en een ressort Mediene. De gemeenten die in het laatst genoemde ressort vielen, verzetten zich echter tegen de nieuwe indeling en stapten naar de rechter. De rechtsgang mondde uiteindelijk uit in een mediationproces waarvan overeenkomst van vrijdag de uitkomst was.

Opgetogen en tevreden
Voorzitter Joop Elzas van het NIK is opgetogen. “Ik ben verheugd te kunnen mededelen dat dit geschil is opgelost en
dat we ons nu gezamenlijk op de toekomst kunnen richten. Gerechtelijke procedures worden gestaakt, de Mediene-kehillot gaan weer volledig deelnemen aan het besturen van het NIK,” aldus Elzas. “Daarmee is de strijdbijl begraven en wordt het draagvlak voor herstructurering van het NIK, een onderwerp dat nu volle aandacht kan krijgen, gedeeld door de kehillot in het hele land.” Ook voorzitter Ellen van Praagh is tevreden. “Wij onderschrijven de vaststellingsovereenkomst volledig en willen samen gaan bouwen aan de toekomst,” zegt ze tegen Jonet.nl.

Geen bodemprocedure
Toen Elzas in 2019 samen met de huidige bestuursleden aantrad, werd hij geconfronteerd ‘met een tegen het NIK aangespannen rechtszaak van een ontevreden nieuw gevormd ressort Mediene dat de splitsing in twee ressorten wilde aanvechten’. In de vaststellingsovereenkomst is vrijdag bepaald dat deze nieuwe indeling alsnog wordt geaccepteerd en dat de rechtsgang wordt stopgezet. Een bodemprocedure lijkt daarmee definitief afgewend. “We willen als PC met deze overeenkomst ook nadrukkelijk tot uitdrukking brengen het belang van de kehillot in de Mediene te erkennen,” aldus de NIK-voorzitter.

Ressort Mediene terug in CC
Door het geschil werd de deelname geblokkeerd van afgevaardigden uit het ressort Mediene aan de Centrale Commissie (CC), de verenigde vergadering van bestuurders van de aangesloten NIK-gemeenten. In de vaststellingsovereenkomst is dit nu ook opgelost. Verder zal de PC zich inzetten om, nadat de afgevaardigden van de groep Mediene in de CC weer aan tafel zitten, een CC-lid uit die kring benoemd te krijgen in de PC. Elzas: “Wij zullen één van hen kandidaat stellen om met de zittende PC-leden het bestuur van het kerkgenootschap te vormen.” De vaststellingsovereenkomst regelt ook de vereffening van het IPOR waaronder ook de toegang tot de bankrekeningen.

Vertrouwen
Op 30 augustus zal de CC weer bijeenkomen en wordt de reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst aan de CC-leden ter stemming voorgelegd. Elzas: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de Centrale Commissie haar goedkeuring zal hechten aan de overeenkomst. Wat nu is gerealiseerd is in het belang van de toekomst van het NIK en de kehillot. We gaan samen vooruitkijken op basis van onderling vertrouwen, in plaats van met de rug naar elkaar toe te staan.” Voorzitter Ellen van Praagh van het IPOR onderschrijft deze insteek. “Ik ben ooit voorzitter geworden om iets op te bouwen en dat is waar ik ook voor wil gaan.” Ze heeft er alle vertrouwen in dat de CC akkoord zal gaan met de vaststellingsovereenkomst.

bron: Jonet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *