Dagboek van een opperrabbijn – Alles komt van Boven (25 juni 2020)

 

“Alles komt van Boven, behalve Godvrezendheid”. De vrije wil is een complex onderwerp. Enerzijds komt alles wat er plaatsvindt van Boven en heeft het dus zo moeten zijn, anderzijds moeten wij wel voortdurend kiezen. Voorbeeld: toen ik pas in Nederland werkzaam was als lokale rabbijn van Amersfoort, nam ik als reizende leraar iedere zondagochtend om 8:40 uur de trein naar Leeuwarden. Omdat ik een erg punctueel karakter heb, nooit te laat kom, was ik dus altijd op tijd op het station. Nog nooit een trein gemist. Maar een keer kwam ik het station op hollen en de trein reed net weg. Ik wuifde en raad eens: de trein stopte speciaal voor mij! Geweldig! Ongelofelijk! Een klein detail: ik zat in de verkeerde trein.

Kennelijk heeft dat zo moeten zijn, want uiteindelijk komt alles van Boven. En in dit specifieke geval was het ook zichtbaar dat het zo had moeten zijn, want in die trein was een conductrice die een oud-leerlinge van mij was en met een probleempje zat waarbij ik haar behulpzaam mocht zijn. Zichtbaar dus waarom ik in de verkeerde trein belandde. Maar meestal zien we helemaal niet wat de reden is waarom we een verkeerde weg inslaan en voelen uitsluitend de ergernis van het nutteloos ronddwalen. En toch loopt alles zoals het moet lopen ook als ik een verkeerde weg insla, fysiek en/of ook geestelijk. Ik heb dan enerzijds de verkeerde keus gemaakt, maar het heeft wel zo moeten zijn.

Waarom ik hier de filosofie rondom de vrije keus ter sprake breng? Een kandidaat gioer, toetreding tot het Jodendom, moest ik overhoren. Beter gezegd: ik moest mijn mening geven aan een collega rabbijn die deze persoon in zijn portefeuille had. De collega wilde graag mijn mening horen of ik de kandidaat serieus en betrouwbaar vond. En dat vond ik dus. Vaak hoor je vertellen dat je een examen moet doen om Joods te worden. Onzin! Een examen is het testen van kennis. Gioer-toetreding heeft te maken met opstelling in het leven. Wil de kandidaat serieus de Eeuwige dienen op een manier zoals het Jodendom al eeuwenlang voorschrijft? En dus testte ik niet zozeer de kennis van de kandidaat, maar veel meer: hoe staat hij/zij in het leven? En dus spraken we over de vrije wil, bestaat die wel of niet. Enfin, de kandidaat is serieus en krijgt mijn zegen om verder te gaan. Hij blij en ik een uurtje verder.

Ondertussen kreeg ik van tig kanten e-mails over het inspectierapport van het Cheider. Maar helaas, ik zit niet meer in het bestuur en als je geen bestuurder bent moet je afstand nemen (u hoort het mij zeggen!). Ook berichten over het ABP dat wel/niet de BDS-beweging volgt in de strijd tegen Israël. En een uitnodiging voor een afscheidsfeestje van een bestuurder. O ja, een gesprek gevoerd over Chanoeka. Nog ver in het verschiet, maar mijn agenda voor de acht dagen Chanoeka met mijn jaarlijkse Chanoeka-toer en het daaraan gekoppelde Chanoeka Dagboek, zit al bijna vol. De vraag wordt nu dit jaar voor wie ik dat dagboek ga schrijven: www.jonet.nl of www.cip.nl. Laat ik heel eerlijk zijn: voor beide sites schrijven ga ik niet trekken.

Een telefoontje of ik 15 juli vanwege een jaartijd naar Aalten wil komen. Een “jaartijd” hoor ik u vragen? Ja, een “jaartijd”. De Joodse overlijdensdatum van een ouder heet de dag van de “Jaartijd”. Er wordt dan een minjan gemaakt, dat wil zeggen dat er in de synagoge of bij de nazaten thuis een sjoeldienst wordt georganiseerd, gebeden uitgesproken en tevens een toespraak van de rabbijn. En dus zult u mij op 15 juli in Aalten kunnen vinden.

Overigens kan ik me voorstellen dat u niet helemaal begrijpt wat een Joodse datum is. Sinds wanneer kan een datum Joods zijn, hoor ik u denken. Het antwoord daarop luidt dat algemene Nederlandse kalender net een andere telling heeft dan de Joodse kalender. Wat de verschillen zijn en welke kalender nauwkeuriger is (de Joodse natuurlijk!), ook dat hoort weer niet thuis in een dagboek en zeker niet in een coronadagboek, maar behoeft een apart artikel. Er vallen dus nog heel wat artikelen te schrijven omdat de kennis van het Jodendom helaas erg klein is. En: onbekend maakt onbemind. Speciaal als het onbekende foutief en vloekend gekleurd overkomt. Ik kan een flink aantal dagboeken wijden aan onwetendheden die, als ze serieus worden genomen, ook nog antisemitisme kunnen kweken. En daaraan hebben we in deze tijd absoluut geen behoefte. Maar ik beloof u, mijn dagboek van morgen zal beginnen met zo’n anti-Joodse grap. En in hoeverre dat dan weer antisemitisch is, hangt geheel af van de vraag: wie vertelt die mop.

Gedurende coronatijd houdt Opperrabbijn Jacobs een dagboek bij voor het Joods Cultureel Kwartier.

CIP publiceert deze bijzondere stukken dagelijks. 

Dagboek in Coronatijd van Opperrabbijn B. Jacobs van 24 juni 2020

Een lang gesprek gehad met een journalist over de situatie in de wereld. Ik blijf herhalen dat ik fel tegen discriminatie ben, maar wat er nu in de wereld gebeurt is zorgwekkend. Plunderingen! Maar heeft het enige zin dat ik me opwind? Word ik überhaupt gehoord? De journalist is het volledig met me eens, maar geeft aan dat momenteel de lezer te veel is gefixeerd op discriminatie, voor nuancering is geen gehoor. Daarover een voorzichtig relativerend geluid, verkoopt niet.

Maar in mezelf zit ik in twijfel: De slavernij is een onacceptabel gebeuren uit onze geschiedenis, absoluut. Maar als ik vermeld dat er nu hier in ons eigen land vrouwen als slavinnen in de prostitutie worden geëxploiteerd, raakt dat niemand. Hoe kan dat? Standbeelden verwijderen: ja! Ingrijpen in de slavenhandel van nu bij onszelf om de hoek: neen!? Ik begrijp het niet. Of wil ik niet begrijpen dat het protest tegen discriminatie door een kleine maar zeer luidruchtige groep wordt gebruikt voor andere belangen? Als ik verneem dat er in Saoedi-Arabië vrouwen uit Ethiopië gedumpt worden omdat ze vanwege de coronacrisis niet meer rendabel zijn, stijgt mijn bloeddruk van afgrijzen. Deze vrouwen heten officieel niet slavinnen, maar ze zijn het meer dan volledig. Tienduizenden van dit soort slaven en slavinnen zijn er in onze beschaafde wereld: deze slavinnen zijn er nu, en niet toen. Niemand die zich om hen bekommert.

Zeker moeten we terugkijken naar het verleden, maar voor het heden moeten we onze ogen kennelijk sluiten. Geen Kamervragen. Wat doen we hieraan? En waar hoor ik vanuit de organisatoren van de demonstraties dat ze afstand nemen van de antisemitische koren die niets maar dan ook niets van doen hebben met het discrimineren van kleurlingen. Joden zijn immers blank, maar Joden uit Jemen bijvoorbeeld zijn verre van blank! Ik herhaal maar weer mijn bittere grap: ”Wie is er schuldig, de lantaarnpaal of de Joden? Reactie: Hoezo de lantaarnpaal?”

Vanochtend naar de synagogedienst geweest in Almere. Na maanden was er weer een dienst op de maandagochtend. Een Jood hoort drie keer per dag de gebeden uit te spreken. Ochtendgebed, dat ongeveer 45 minuten duurt, middaggebed 15 minuten en het avondgebed ook 15 minuten. Op sjabbatochtend, sjabbatmiddag, maandagochtend en donderdagochtend wordt er uit de Thora voorgelezen, naast het reguliere gebed. Maar gebed is eigenlijk een verkeerd woord. Het gebed is niet zozeer bidden/vragen, maar veel meer een zelfonderzoek. Misschien een idee om hierover eens een artikeltje te schrijven, want ik merk dat kennis van het religieuze Jodendom nou niet bepaald tot het gemeengoed behoort, ook niet bij collega’s van andere levensbeschouwingen.

Er komen een paar e-mails binnen. Mensen durven weer gesprekken aan te vragen. Twee niet-joden willen een gesprek over gioer, toetreding tot het Jodendom. We hadden enige maanden geleden afspraken gemaakt, maar vanwege corona werden die afgezegd. En ook een verzoek om aanwezig te zijn bij een persconferentie in ’s Heerenberg. Een zeer oude Joodse begraafplaats is volledig overwoekerd door bomen. De functionaris belast met de Joodse begraafplaatsen wil bomen laten kappen, maar daartoe dient dan wel eerst van alles en nog wat te worden verkregen. Instemming van de omwonenden, kapvergunning, toestemming bosbeheer en weet ik veel wie er nog meer moet meedenken. En dus een persconferentie en word ik, de opperrabbijn, van stal gehaald om e.e.a. kracht bij te zetten. Ik moet er wel in totaal drie uur voor rijden.

Zojuist ook een aantal verjaardagsbrieven geschreven en een artikel om onder de leden van de Joodse gemeenten te verspreiden. Daarnaast is er een probleem met een sollicitatie op de Joodse school. Iemand heeft zich aangemeld als leraar en moet dan op ervaring en kunde beoordeeld worden. Maar helaas omdat de gemeenschap zo klein is en het importeren van leraren voor Joodse vakken uit het buitenland lastig is vanwege de taalbarrière, wordt iedere sollicitatie een gezeur. Bijna iedere kandidaat is wel familie van iemand uit het bestuur of er zit een ander verband. En dus… U voelt de spanning.

Overigens zat ik in het schoolbestuur, maar ik zit er niet meer in. En toch ben ik er dus weer willens en wetens bij betrokken, want de gemeenschap is klein….. Maar eigenlijk, beste mensen, bestaat mijn werk als opperrabbijn uit dit soort klusjes. Ruzies oplossen, netwerken in standhouden om waar nodig te kunnen helpen, mensen tot steun zijn, gelden inzamelen voor allerlei charitatieve instellingen in Nederland, in Israël en ook in de Oekraïne, waar ik twee keer per jaar ben en natuurlijk regelmatig een column schrijven, lezingen en artikelen.

O ja, zojuist een telefoontje uit Brussel. In november wordt er door de EJA, de European Jewish Association, weer een reis van twee dagen naar Krakau georganiseerd. Thema: opkomend antisemitisme. Het gezelschap zal bestaan uit parlementariërs uit Europa. Naast de lezingen zal er een bezoek aan Auschwitz worden gebracht. Of ik even naar Brussel kan komen voor een bespreking. Ik word dan niet alleen verwacht, maar ik moet een invloedrijke zakenman meenemen die er wellicht voor kan zorgen dat er meer politici meegaan. Ik ga hem nu bellen, kijken of ik mijn agenda kan aanpassen om op 1 juli naar ’s Heerenberg te gaan en ondertussen bereid ik mijn zoom-cursus voor. O ja, een primeur: voor het eerst ben ik gastspreker in Melbourne, Australië. Helaas per zoom….

Gedurende coronatijd houdt Opperrabbijn Jacobs een dagboek bij voor het Joods Cultureel Kwartier. CIP publiceert deze bijzondere stukken dagelijks.

Inter Provinciaal Opper Rabbinaat
Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam
T 020 3018495  E rabbinaat@ipor.nl
Het Rabbinaat omvat: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam), Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Rabbijnen NL Jeshiwas Pensionarim Shoshannas Ja’acov 24-06-2020 26-06-2020

woensdag 24 Juni, Sunday June 24

10.00-11 uur Rabbijn L.B. van de Kamp Amsterdam NL Megillat Esther met Malbim

donderdag 25 juni, Thursday,  June 22

10:00-11:00 Rabbijn P. Padwa, Kiriat Gad, Eng.
Kosher Fish

  11:00-12:00, Rabbijn M. Evers, Amsterdam NL.: Levenslessen van de Parsha
  19:15 Een avond van Inspiratie en Leren t.g.v. de 26ste jaartijd van de Lubavitcher Rebbe, zie poster,
vrijdag 26 juni, Friday June 26

11:00-12:00 uur Rabbijn A. Plancey, Borehamwood UK, Eng: Parashat Hashawoe’a

 

Rabbijnen NL Jeshiwas Pensionarim Shoshannas Ja’acov 21-06-2020 23-06-2020

Zondag 21 Juni, Sunday June 21

10.00-11 uur Rabbijn Serfaty Antwerpen NL i.s.m. met

PIG, Parshat Hashawoe’a

 

11.00 uur tot 12.00 uur Rabbijn W. van Dijk Amsterdam NL : geschiedvervalsing en verdraaiing van

feiten in de joodse traditie

 

20.00-21 uur Rabbijn Shlomo Frankenhuis, Jerushalaim, NL: Wees als Korach, Vlucht weg van Machloukes.

Het is vuur

  21.00-22.00 uur. Rabbijn Shmuel Katzman, Den Haag, NL Ramban Nachmanides over de Parsja
Maandag 22 juni, Monday June 22 1000-12.00, dr. E,Bialoglowski Amsterdam, NL: Gemara Massechet Berachot
  20:00-2100, Rabbijn I Sigel, Amstelveen Eng.: Arguments for Heavens Sake
  21.00-22.00, Rabbijn Salzman Beitel Eng.: Parshat Korach
dinsdag 23 juni, Tuesday June 23 10.00-11.00 uur Rabbijn S. Katzman den Haag NL: Ve’ata Testawe Leiderschap in het Jodendom
  11.00-12.00 uur Prof. Herman Loonstein, NL
  20.00-21.00 uur: Rabbijn Jehuda Vorst, Rotterdam NL, Pirke Avot

Er is in Nederland geen sprake van systematische discriminatie

Vanochtend stond ik op met het goede voornemen om geen aandacht meer te besteden aan de Raad van Kerken. Genoeg erover nagedacht en zeker vaak genoeg mijn dagboek gebruikt (misbruikt?) om mijn droefenis over hun anti-Israel houding kenbaar te maken. Maar los hiervan lijkt het mij niet goed voor mijn eigen positie om uitsluitend negativiteit te ventileren. Ik weet dat juist in de coronaperiode ventilatie goed is, maar dat betreft een ander soort ventilatie. Dus vandaag zou u het moeten doen zonder antizionisme=antisemitisme en zonder de Raad van Kerken, waarvan ik bijna dacht dat het een politieke beweging was en niet een religieus kerkgenootschap. Maar medisch bezien is een geleidelijke afbouw gezonder dan een plotsklaps stoppen. Dus een kleine, maar zeer verheugende opmerking: ik heb uitgevonden dat niet alleen binnen Joods Nederland er bestuurlijke lekkages zijn, maar zelfs binnen de Raad van Kerken. Dat deed me goed. Zijn wij Joden toch niet zo uniek als ons wordt verweten. Ik kreeg namelijk van een mij onbekend adres de geheime conceptverklaring van de Raad van Kerken. Gelukkig is dat concept een concept gebleven en is er op de site van de PKN een mededeling verschenen die aanzienlijk positiever was dan het concept-dat-concept-is-gebleven. De passage in de brief van de Wereldraad over de mogelijke politieke sancties gaat echter een stap te ver. We waarderen de spijtbetuiging die hier vanochtend over is uitgesproken tijdens een vergadering van de Raad van Kerken. Ik ben met deze uitgesproken spijtbetuiging voorzichtig tevreden en hoop oprecht op een duidelijke schriftelijke en publiekelijke verklaring van de Raad van Kerken, die door de volle breedte van de achttien kerkgenootschappen wordt gedragen. Ik heb er alle vertrouwen in!

Waar ik geen vertrouwen in heb en waarover ik me zorgen maak is de hysterie rondom alle mondiale antidiscriminatie demonstraties. Voorop gesteld: er mag niet en nooit gediscrimineerd worden. We zijn allen G’ds schepselen en moeten elkaar respecteren. Eenheid in diversiteit! Maar de volkshysterie waaraan iedereen moet meedoen is ongezond. Ik geloof naar eer en geweten niet dat er in Nederland discriminatie plaatsvindt. Misschien op heel kleine schaal (en dat moet keihard bestreden worden!) maar om te doen alsof er een systematische discriminatie in ons land is, vind ik, zeker als familielid van Dr. Aletta Jacobs, chronisch overdreven. Ik geloof, afgaande op de beelden die ik zag op de Dam, dat de mensen daar met oprechte gevoelens stonden. Maar het dreigt uit de hand te lopen. In Nederland hebben wij zeker geen corrupt politiekorps. Onze Overheid is koosjer. Misschien niet honderd procent, maar negenennegentig procent wel. Die ene procent moet geëlimineerd worden, maar meer niet. Ik weet mij gesteund door de politie en ben dankbaar dat ze er zijn. Maar, hoor ik u roepen, u heeft toch last van antisemitisme? Klopt, is zeker waar. En de sjoels en de Joodse scholen moeten aparte beveiliging hebben. Zeker weten, helaas. Maar dat betekent niet dat er sprake is van een systematische discriminatie. Dat betekent niet dat de Overheid mij opzettelijk benadeelt. Dat betekent niet dat er geen vrijheid van godsdienst is. Natuurlijk protesteer ik tegen secularisatie, tegen de verwijdering van de Eeuwige uit de samenleving en ben ik tegen abortus. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer dingen waar ik tegen ben. Maar ik mag in Nederland tegen zijn. En vóór mag ook. Wij zijn een echt vrij land. Daar ben ik trots op. Maar die massa hysterie beangstigt mij. Die knielceremonie. Die opgeheven arm met aan het eind die vuist. Wat zal er gebeuren als de opdracht wordt gegeven om de vuist te openen? Geeft iedereen dan een Hitler groet? Wat als in de wereld islamitische kleurlingen christelijke kleurlingen afslachten? Komt er dan ook een demonstratie?

Mijn zoom-cursus was druk bezocht. Het ging over de vrije wil. Hoe vrij is die vrije wil? En als alles dan toch gaat zoals het kennelijk moet gaan, moet ik het dan maar op z’n beloop laten? Jammer dat u mijn cursus niet hebt gevolgd. Dan had u namelijk geleerd dat we het kwaad niet op z’n beloop mogen laten, maar dat als het desondanks over ons komt, dan heeft het kennelijk zo moeten zijn en moeten we aanvaarden. Maar zolang zijn we nog lang niet en tot dat punt zullen we niet en nooit komen, want ik blijf strijden, Tegen anarchisme, tegen hysterie en tegen iedere vorm van discriminatie. Maar wel vóór eenheid in diversiteit. En ik zal alert blijven kijken naar de beelden van de demonstratie, want die vuist kan zomaar onverwacht in een hand veranderen. En ik zal het niet accepteren dat er selectief wordt geprotesteerd: de gekleurde christen in Mali mag kennelijk zonder protest vermoord worden. En de moslim in China ook. Maar als het Israel betreft……dan gaan alle remmen los en viert de verdraaide waarheid hoogtij.

Ik ben (voorzichtig) verheugd dat de Raad van Kerken tot inkeer schijnt te komen en wie weet: als een touw kapot is gegaan en de twee uiteinden worden aan elkaar geknoopt, dan is de plaats waar de knoop zit het sterkste deel van het touw. En ook als twee vrienden met ruzie uit elkaar gaan, dan is na verzoening, de vriendschap hechter dan voorheen. Er is dan sprake van een beproefde vriendschap, die ijzersterk kan zijn. Ik ga ervoor!

Binyomin Jacobs, opperrabbijn
Dagboek in Coronatijd, 10 juni 2020. Geschreven voor Joods Cultureel Kwartier

 

Inter Provinciaal Opper Rabbinaat
Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam T 020 3018495  E rabbinaat@ipor.nl
Het Rabbinaat omvat: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam), Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Enkel respect voor dode Joden?

Het zou vandaag een rustige dag worden, dacht ik. Geen politiek, geen gezeur, maar wel mensen bezoeken, eenzaamheid doorbreken. Belangrijk, maar niet spannend. Het is nu inmiddels 17:25 uur en begin ik mijn dag (en nacht) boek te schrijven. De km-teller stond aan het eind van de dag op 289 km, zes bezoeken en uren rijden. Of beter gezegd: uren telefoneren. Mijn vaste chauffeur reed en ik belde of werd gebeld.

Interessant dat bij adres A alle ramen open stonden vanwege ventilatie, plastic handschoenen klaar stonden en ontsmettingsmiddel. Bovendien stonden in de grote kamer de stoelen op veilige afstand van elkaar opgesteld. Op een ander adres zat ik te kleumen van de kou buiten voor een gesloten raam. De oude dame zat achter het raam binnen en we spraken via de microfoon die voor mij buiten stond op een tafel en voor haar binnen. Prachtig om te zien hoe blij ze was met mijn bezoek.

Ik ben nog maar nauwelijks vertrokken of krijg een e-mail van de voorzitter van de Joodse Gemeente met de mededeling dat al maandenlang deze dame erg verdrietig is, en nu niet meer. Kijk, daar doe ik het voor. En dan nog een paar bezoeken, gewoon in de tuin of in een kamer met voldoende ventilatie en afstand.

“Na 1500 jaar vervolging en vernedering komt de Raad van Kerken de Joden vertellen hoe om te gaan met ons Israël.”

Maar na deze rustige bezoekjes, ging het vandaag volledig mis. Een hoogbejaarde weduwe, nog zeer vitaal, stond erop dat ik gezellig bij haar binnenkwam. Een kamer zonder enige vorm van ventilatie. Bovendien hoestte zij en had nog niet gehoord dat je dat in je elleboog moet doen. Reden dat ik vooral binnen moest komen was omdat zij koffie en fruit had klaarstaan. Na duidelijke en uitgebreide uitleg heb ik voet bij stuk (en bij mijn gezondheid!) gehouden en zaten we beiden buiten met minstens twee meter social distance. Ik heb haar geprobeerd uit te leggen dat haar opstelling om geen afstand te houden onverstandig is. Maar zij beleerde mij dat als mevrouw Halsema het onzin vindt, waarom moet zij zich dan mesjokke maken?

Ze had een punt! Maar ook had zij een eigen onderbouwing. Vlak na de oorlog was er een boerin, die niet ver van haar woonde: “Zij had in haar boerderij geen elektriciteit. Haar zoon wilde dat voor haar aanschaffen en laten installeren. Maar de moeder, de boerin, wilde er niets van weten, want, zo zei ze, elektriciteit is zeer gevaarlijk. Je kunt het niet zien, niet horen en niet voelen.” Onze bejaarde roekeloze dame legde mij uit dat elektriciteit, ondanks het vermeende gevaar van de onzichtbaarheid, de reukloosheid en de onaantastbaarheid, er toch is en blijft. Zo ook het coronavirus. Ook hier viel niets tegenin te brengen! Twee-nul!

Tijdens een ander bezoek hoorde ik een ander verhaal. Een paar jaar na de oorlog liep een jongeman, een overlevende, zijn hond uit te laten. Een politieman stopt hem en zegt hem dat hij een boete krijgt omdat zijn hondje zijn behoefte had gedaan op openbaar terrein. Hoe is uw naam, vroeg de diender, waarop de Jood geïrriteerd antwoordde: “Moos Cohen! En ik verzoek u dringend hier weg te gaan. Vijf jaar lang, van 1940 tot 1945, heeft u zich weggekeken van mijn bestaan. Ik ben nu niet meer in u geïnteresseerd!”

Omdat ik in de auto een telefoontje kreeg over de brief van de Raad van Kerken aan de Nederlandse Overheid waarin werd verzocht om Israël te boycotten, moest ik aan bovenstaande waar gebeurde geschiedenis denken. Na 1500 jaar vervolging en vernedering komt de Raad van Kerken de Joden vertellen hoe om te gaan met ons Israël, duizenden kilometers van ons vandaan … ik peins er niet over! Leave me in peace! Weer gaat de telefoon: een jonge weduwe. Een en al huilen. Ze ziet het niet meer zitten. Maar ze moet verder. En dan een whatsapp van mijn dochter. Zij is directeur van een grote Joodse kleuterschool in Montreal. ze zijn weer gedeeltelijk open. Zie de foto bovenaan dit bericht. Lijkt mijn dochter op mij?

Inmiddels ben ik dus alweer een uur thuis. Een OJEC (Overlegorgaan Joden-Christenen) vergadering per Zoom. Even rust, dacht ik, want de vergadering begint om 19:30 uur. Mais non. Er moet druk komen op de huidige Raad van Kerken, de telefoon staat op gloeiend. De Nederlandse Kerken moeten kleur bekennen: waar staan ze ten opzichte van Israël? En ten opzichte van antisemitisme? Ik moet dat scheiden, wordt me uitgelegd, want anti-Israël en anti-Joods is niet hetzelfde. Kijk maar met hoeveel respect vermoorde Joden worden herdacht! Inderdaad, gonst het door mijn hoofd, er is veel respect in Nederland voor Joodse monumenten … dus voor dode Joden. Maar hoe staat het met het respect voor Israël waar Joden en Jodendom springlevend zijn?

 

Binyomin Jacobs, opperrabbijn – 5 juni 2020

bron: christenen voor Israël

Overzicht van de lernactiviteiten tussen 3 en 5 juni

Overzicht van de lernactiviteiten tussen 3 en 5 juni

Rabbijnen NL zoomcode 985292194 Facebook.com/ Rabbijnen NL

woensdag 3 juni 10-11 uur de heer R. Cortissos, Amsterdam, NL: Portugese Genealogie
  11-12: Jacob de Leeuwe, Amstelveen, NL : Inzinking! Inzinking? Het antwoord op problemen: behandeling van kabbalistische principes
  20:00-21:00: Opperrabbijn Jacobs, Amersfoort, NL: Wat gebeurde er bij de Sinai? De Thora bestond toch?
  21:00 – 22:00 De Nieuwe Siddoer, Het NIK publiceert een nieuwe Nederlandse Siddoer voor Sjabbat en door de week
donderdag 4 juni 10-11 uur: Rabbijn S. Katzman, Den Haag NL het Sjema, de grondstelling van het Jodendom
  11-12 uur: Rabbijn M. Evers, Amsterdam NL Levenslessen van de Parasja
  21.00-22.00 uur:Aan de keukentafel met Rebbetzin… Mevrouw Borie Maarsen
  21.00- 22.00 uur: Rabbijn M. Stiefel, Almere NL: De Joodse wetten over het wassen van de handen
vrijdag 5 juni 11.00-12.00 uur: Rabbijn A. Plancey, Borehamwood, UK Eng: Parashat Hashawoe’a

Op 4 mei was de Dam leeg: de wereld op z’n kop!

Op 4 mei was de Dam leeg: de wereld op z’n kop! Wel of niet de synagoge heropenen? Een moeilijke beslissing. Het doet me denken aan wel of geen beveiliging bij de synagoge, inmiddels alweer jaren geleden. Vandaag is de vraag wel of geen beveiliging geen vraag meer, maar toen het fenomeen beveiliging pas begon, ontstond er een emotionele strijd binnen de Joodse gemeenschap. De ene partij weigerde naar sjoel te gaan als er geen goede beveiliging zou zijn. De ander weigerde om in een ruimte te zitten die beveiligd is, want in het concentratiekamp zaten ze ook al achter tralies! En nu dus een herhaling. De vijand is nu niet de terrorist, maar corona. Weer dezelfde discussie. Hoe ver gaan we? Beter überhaupt geen sjoeldienst en dus geen enkel risico of wel een dienst met een aanvaardbaar risico? En wat noem ik aanvaardbaar?

Terwijl ik bovenstaande schreef kreeg ik een telefoontje van een jongere collega die zich afvroeg of hij wel of niet moest gaan demonstreren op de Dam tegen discriminatie in de USA. Ik ben tegen rassenhaat, ook als het slechts een sluimerende afkeer betreft. Maar waartegen gaat die demonstratie? Tegen rassenhaat? Tegen de politie? Tegen Trump? Als de Amerikanen hem niet meer willen, dan kunnen ze daarvan blijk geven bij de volgende verkiezingen. Neen, ik zag het niet zitten om naar de Dam te gaan. En dus is mijn jongere collega thuisgebleven. En dat was maar goed ook. Want we zijn nu een dag verder en om u de waarheid te zeggen: ik heb me blauw geërgerd.

Geërgerd waaraan? Ik was onder de indruk dat zovelen duidelijk en openlijk lieten blijken discriminatie en rassenhaat keihard te veroordelen. Maar hoe kon het dat plotseling alle regels van Social Distance overboord werden gegooid? Hoe leg ik dit uit aan al die mensen die verkommeren van eenzaamheid omdat ze geen bezoek mogen ontvangen? En waarom was de Dam vier weken geleden op 4 mei leeg? Waarom werd er toen niet gezegd dat herdenken voorrang geniet? En wat met vrijheid van godsdienst? En ik doel nu niet op het wel of niet openen van de kerken, moskeeën en synagogen. Maar mijn gedachten dwalen af naar het onderwijs waar onder het mom van vrijheid, het verboden wordt dat mijn kinderen op school leren dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving en dat ik het daarom normaal vind dat er sprake is van een pappa en een mamma die een kindje krijgen. Natuurlijk zal ik mijn kinderen uitleggen dat er visies bestaan met een andere kijk op een ander soort gezin en dat dat andere soort gezin niet en nooit gediscrimineerd mag worden. Maar desondanks wil ik niet mijn kinderen een richting opdringen die afwijkt van het Woord van G’d. Regelmatig wordt mij gevraagd bij lezingen wat voor een opvoeding ik mijn kinderen geef: “orthodox-joods zeker, he?” Ik beaam dat graag en voeg er dan meteen aan toe dat ik wel hoop dat ik mijn kinderen niet dwangmatig heb opvoed. En omdat het een goed joods gebruik is om een vraag met een wedervraag te beantwoorden, vraag ik dan: “En hoe voedt u uw kinderen op? Vrij?” Mensen beseffen niet dat ‘vrij’ ook een richting is en verdraaid dwangmatig kan zijn! De Joodse wet is duidelijk: bij mogelijk levensgevaar mag er geen enkel risico genomen worden. Het leven gaat altijd voor! De demonstratie op de Dam had niet mogen plaatsvinden. De Dam toonde dat ‘vrijheid van demonstratie’ kennelijk dermate essentieel is dat de gezondheid van duizenden op het spel mocht worden gezet.

Maar als het gaat om van vrijheid van godsdienst en vrijheid van opvoeding, dan wordt die vrijheid ons juist weer ontnomen, omdat de nieuwe godsdienst genaamd “secularisatie” helaas allesoverheersend is. Het is de wereld op z’n kop!

Binyomin Jacobs, opperrabbijn

 

 

Inter Provinciaal Opper Rabbinaat
Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam
T 020 3018495 E rabbinaat@ipor.nl
Het Rabbinaat omvat:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland,

Programma Lernactiviteiten op Zoom vanaf 27 mei 2020

Overzicht van de lernactiviteiten ter voorbereiding van Shavuot

Rabbijnen NL zoomcode 985292194 Facebook.com/ Rabbijnen NL

woensdag 27 mei 10-11 uur Rabbijn I Vorst, Amstelveen, NL De aartsvaders vervulden al de Tora-wetten voordat deze gegeven waren, vertelen ons de geleerden. Wat is dan het nieuws bij de berg Sinai?
  11-12: Opperrabbijn B. Jacobs, Amersfoort, NL, Gioer, Het Joodse volk onderging een gioer bij de berg Sinai waren ze dan voordien niet joods?
 

20:00-21:00: Speciaal programma,

21.00 -22.00: Aan de keukentafel met Rebbetsin Gila Evers

donderdag 28 mei 10-11 uur: Rabbijn Avraham Cohen, Maastricht, Eng, Megillat Ruth, waarom op Sjawoe’ot en waarom heet het geen Megillat Boaz
  11-12 uur: Rabbijn M. Evers, Amsterdam NL Levenslessen van de Parasja
 

19.00-21.00: Lernavond gepresenteerd door de joodse gemeenten den Haag en Rotterdam
Rabbijn Shmuel Katzman – Doe een mitswe, breng de Masjiach dichterbij!
Rabbijn Jehoeda Vorst – G’D, de engelen en Mosje in een juridische discussie

  21.00-22.00: Rabbijn Alex Chapper, Borehamwood UK, Eng: Timeless wisdom of Pirkei Avot
vrijdag 29 mei Sjawoe’ot
RSS
Follow by Email