Camouflage-antisemitisme

Twitter Grapperhaus
Foto: Evertjan Hannivoor

Op donderdag 12 september vond de herdenking plaats van de eerste razzia op 12/13 september 1941 in Enschede, waarbij 105 Joden werden weggevoerd naar Mauthausen om niet meer terug te keren. Tijdens de herdenking spraken onder andere Opperrabbijn Binyomin Jacobs en Minister van Veiligheid en Justitie Ferdinand Grapperhaus.

Minister Grapperhaus sprak zich in duidelijke bewoordingen uit tegen antisemitisme, benoemde dat hij zich nauw betrokken voelde bij de gebeurtenissen in Enschede en zei dat hem dat heel diep raakte. Hij liet ook duidelijk een waarschuwend geluid horen tegen antisemitisme. Hij legde het verband tussen het verleden en het heden. 

Opperrabbijn Jacobs benadrukte in zijn toespraak het zogenaamde camouflage-antisemitisme. Kritiek op Israël mag, zeker wanneer je bedenkt dat minstens de helft van de Israëlische bevolking ook kritiek heeft op haar leiders. Maar je hierachter verschuilen om je antisemitisme te verbergen, is gevaarlijk. In zijn toespraak heb heeft Opperrabbijn Jacobsizich ook duidelijk uitgesproken tegen de demonstratie die op 28 september gehouden zal worden voor de Israëlische Ambassade in Den Haag. Officieel heet het dat er wordt gedemonstreerd tegen de politiek van Netanyahu, maar als je kijkt in de doelstellingen van het organiserend comité is het een puur fascistische groep die Hitler en zijn denkbeelden adoreert. 

De bijeenkomst werd omlijst door basisschoolkinderen die de 105 namen voorlazen, zelfgeschreven gedichten voordroegen en bloemen neerlegden. Het was duidelijk dat de opperrabbijn en de minister op één lijn zaten ten aanzien van het steeds zichtbaar wordende antisemitisme en andere vormen van discriminatie.

 

Ter Overdenking in de Maand Elloel

                           

Amersfoort, Elloel 5779 – sept. 2019

Een beroemde chassidische Rebbe die in Polen woonde had het op zich genomen om de hele wereld te verbeteren. Na jarenlange verwoede pogingen en inzet kwam hij tot de conclusie: het doel is te hoog gegrepen en hij besloot om zich verder uitsluitend te concentreren op Polen.
Maar ook dat lukte niet echt en dus besloot de Rebbe om zijn doelstelling te verlagen en zich primair in te zetten voor de verbetering van waarden en normen in zijn eigen provincie.
Helaas verliep ook dat niet naar wens en dus besloot hij om zijn doelstelling verder te beperken en zich uitsluitend nog richten op een verbetering van de samenleving in zijn eigen dorp.

Tientallen jaren later voelde hij dat hij ook in z’n eigen dorp niet echt succesvol was, ondanks zijn bijna fanatieke inzet, en wilde zich nu uitsluitend beperken tot zijn eigen familie, zijn eigen gezin. Toen de Rebbe hoogbejaard was zag hij dat ook de invloed op z’n allernaaste familie minder groot was dan hij had gehoopt en na een diepgaande overpeinzing besloot hij om keihard aan zichzelf te werken en hoopte dat hij op z’n minst in staat zou zijn om van zichzelf een beter mens te maken!

Het is momenteel de Joodse maand Elloel, de maand van voorbereiding voor de Hoge Feestdagen, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippoer (de Grote Verzoendag).

Lees verder “Ter Overdenking in de Maand Elloel”

Open Monumentendag in Almelo

Op zondag 15 september, Open Monumentendag en de Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed, is – evenals vorig jaar – ook de Joodse Begraafplaats Beth-Chaim in Almelo aan de Boddenstraat geopend voor publiek.
Openingstijden: 14:00u – 16:00u.
Om 15:00 uur zal er een lezing zijn.

Met vriendelijke groet, en Gut woch,
Jan van Lijf,
secretaris

RICHTLIJNEN VOOR DE DIENSTEN OP DE HOGE FEESTDAGEN 5780 – 2019.

 

Wij attenderen u erop dat de vijf zones waarin Nederland in de loeach is verdeeld vanwege het tijdverschil t.a.v. het einde van de Sjabbat en/of de Jom Tov, nu ook gehanteerd wordt met betrekking tot de aanvangstijden. Kijk dus in de NIK loeach 5780 voor de exacte eindtijden en begintijden in
uw zone. Voor vragen hierover gelieve contact op te nemen met een van onze Rabbijnen.

Lees verder “RICHTLIJNEN VOOR DE DIENSTEN OP DE HOGE FEESTDAGEN 5780 – 2019.”

Welkom op de website van IPOR!

Het IPOR is het samenwerkingsorgaan van de Kehillot in de mediene.  Het samenwerkingsverband is een organisatie waarin de deelnemende kehillot  verenigd zijn op basis van vrijwilligheid. Het doel van het samenwerkingsverband is de bevordering van joods leven in de provincie. De organisatorische vormgeving zal in de loop der tijd een nieuwe vorm krijgen.

RSS
Follow by Email